Home

Nieuws & Updates

Iemand laat de vrouwelijke hartjes sneller slaan bij SLAM!

No Comments News

De try-out is inmiddels ook weer achter de rug en de leden bij SLAM! Wrestling Academy bereiden zich nu volop voor op PWA Beware of the Dragon op zondag 29 september.

En terwijl zij zich voorbereiden heeft één iemand binnen de groep alvast de hartjes gestolen van de dames bij SLAM! … Steelt hij ook jullie harten op 29 september?